Huismeester

De huismeester wordt door Vittali Groep warm aanbevolen. 

Naast de traditionele ‘technische’ taken heeft de huismeester tegenwoordig ook een sociale functie. Signaleren, stimuleren, waar nodig bemiddelen: onze huismeester is voor bewoners een betrouwbaar en vertrouwd aanspreekpunt.

Een goed beheer van het appartementencomplex, bedrijfsverzamelgebouw of winkelcentrum is immers van grootbelang voor de gebruikers, beheerders en eigenaren. De huismeester speelt hierbij een centrale rol als aanspreekpunt voor de gebruikers en leveranciers van het complex. 

Onze huismeester functioneert door zijn dagelijkse aanwezigheid    op het complex als een soort gastheer en zet zich volledig in voor een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Dat gebeurd door signalerend, informerend, bemiddelend, toezichthoudend en delegerend op te treden. Hiervoor beschikt onze huismeester over de juiste persoonlijke vaardigheden en eigenschappen. 

Afhankelijk van diverse criteria, stellen wij in goed overleg met u de dagelijkse richtlijnen voor de huismeester vast. 

Kortom, de aanwezigheid van onze huismeester draagt bij aan een schoon, en veilig leef- en werkomgeving.

Indien u interesse heeft, neem dan gerust contact met ons op.