Zonnepanelen reiniging

Een aantal studies hebben aangetoond dat vervuiling van uw zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan. Uit een onderzoek van TNO in Nederland bleek dat de productie van zonnepanelen na één jaar tijd daalde met 4,4% tot 7,7%.

Vervuiling
Vervuiling kan van vele factoren afhankelijk zijn. Trekvogels, industrieterreinen, snelwegen, ... zorgen voor een hogere graad van vervuiling. Vanaf de eerste dag na de plaatsing vormt zich op de panelen een laag stof, die na een aantal maanden het rendement doet zakken.

 

Hotspots
Een mogelijk probleem door vervuiling zijn zogenaamde "hotspots". Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de plaatjes geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, en door de stroom die erdoor wordt gestuurd (afkomstig van de plaatjes die wel werken) gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan de panelen.

Zelfreinigend?
Vaak wordt beweerd dat zonnepanelen volledig gereinigd worden door de regen. Niets is echter minder waar. Het grootste vuil kan bij een schuine opstelling worden mee gespoeld, maar vogeluitwerpselen, stof en andere verontreinigingen blijven op de panelen achter. Daarom is het aangeraden de panelen op regelmatige tijdstippen grondig te reinigen. Dit levert u rendement op dat kan oplopen tot 25%. Wat zijn de voordelen van ons systeem ten opzichte van bestaande schoonmaakmethodes?

  • Uw panelen presteren optimaal door een goede reiniging ( meer rendement ). 
  • Er wordt gereinigd zonder chemicaliën, alleen met osmose water.
  • Door het osmosewater vermijden we detergenten, en wordt uw regenwater niet vervuild. 
  • Optimale reiniging door het osmose te ver warme 10 tot 50 graden celcuis.
  • Geen beschadiging aan uw panelen. 
  • ARBO verantwoordt bezig. 
  • Dankzij het osmosesysteem werken wij 2 tot 3 keer zo snel.


Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen.